Livet mitt som student under Covid-19 pandemien.

12. Mars 2020 er dagen det snudde for oss alle. En pandemi hadde herjet over hele verden og denne dagen slo den ut for alvor i lille Norge. Det ble nasjonal nedstengning og vi gikk over til å ha de strengeste tiltakene noen gang sett i fredstid. Mange mistet jobb, noen ble permiterte på ubestemt tid, bedrifter gikk konkurs og skoleelever måtte bli hjemme fra skolen og benytte seg av undervisning via nett.

Vi alle var nødt til å gi opp på rutiner, avtaler med venner og familie, ferieplaner og hytteturer. Det var en nasjonal dugnad som var igangsatt og det ble veldig spesielt for mange. Jeg så at mange medelever ble permiterte fra sine deltidsjobber, flere måtte flytte hjem til hjembyene sine pågrunn av økonomisk tap, hvor de ikke lenger kunne betjene hybel/leilighetene de leide i Oslo.

For min egen del ble det selvfølgelig en endring i rutinene og skolehverdagen min. Men jeg ble heldigvis ikke berørt økonomisk av dette. Jeg jobbet da og jobber fortsatt til daglig i Akutt psykiatrien på Akershus Universitetssykehus. Der ble det lagt om til rød beredskap i Mars. Det ble en betydelig oppbemanning, noe som resulterte i at jeg også måtte jobbe mer. Jeg følte meg veldig heldig som fortsatt hadde den økonomiske tryggheten og kunne fokusere mer på skole enn det mange andre kunne gjøre, som havnet i en vanskeligere situasjon enn meg selv.

Dagene jeg ikke var på jobb, måtte jeg som alle andre sitte hjemme. Det ble en hel del tid til å jobbe med skolearbeid, men det var ikke et faktum at det var det som skjedde. Ikke i mitt tilfelle hvert fall. Kombinasjonen av jobb og forelesninger over zoom som ble tatt opptak av og man kunne se når man ville, høres nok ut som en veldig gunstig og fin skolehverdag. Det ble det ikke for meg. Jeg fant fort ut hvor mye jeg savnet å møte opp fysisk på skolen. Hvor mye motivasjon det ga meg å ha et sted jeg dro til for å jobbe med oppgaver og diverse skolearbeid.

Rutinene mine sklei helt ut og det fristet mer å gjøre alt annet i hjemmet enn å sitte å følge med på en forelesning over nett. Jeg fant meg selv heller gå turer eller jogge i skogen, for å kompensere tapet av trening på helsestudio og fotball. Det ble vanskelig å lage nye rutiner for hverdagen, når man hver dag sto opp og visste at gjøremålene dine for dagen (skolemessig) kunne bli gjort fra sengen og man ikke kunne dra til et bibliotek/campus for å jobbe.

Dette resulterte i at jeg hang etter i forelesningene i flere fag. Tanken over at jeg kunne dra opp pc-en og se hvilken forelesning jeg ville til hvilket som helst tidspunkt, gjorde det veldig enkelt for min del å sluntre unna. Det ble til slutt at jeg måtte ta i bruk det gode gamle og kjente utrykket ¨Skipper-taket¨ i tiden rett før eksamensperioden. Det skjerpet meg å vite at eksamen var like rundt hjørnet. Vårsemesteret gikk heldigvis veldig bra og jeg kom meg gjennom med glans.

Da høstsemesteret begynte var man mer rustet for hvordan det kom til å bli. Skolen var tidlig ute med beskjeder om at alle eksamener ville bli hjemmeeksamener og at mesteparten av forelesninger ville bli over zoom. Det ble allikevel en reprise fra før sommeren, hvor jeg sluntret unna med forelesninger over zoom og måtte betale tilbake med mye arbeid i tiden før eksamen igjen. Det blir spennende i tiden fremover, hvor vi i dag fortsatt står i pandemien og et nytt semester er i gang. Målet for semesteret er å lage nye rutiner og følge dem slik at jeg klarer å fokusere mer på skolearbeid og ha mer kontinuitet.

  • Paolos Debesay

2 kommentarer

  1. Veldig fint første innlegg, Paolos!

    Du skriver godt, og har veldig fine refleksjoner som gjør det spennende å lese innlegget ditt. Jeg synes også at du har en fin oppbygging av teksten, som gir god struktur!

    Til neste gang vil jeg utfordre deg på å bruke bilder og underoverskrifter for å bryte opp teksten, og for å gjøre innlegget mer visuelt levende. Det gjør det også enklere å få leseren med seg hele veien, og vil løfte helhetsinntrykket!

    Bra jobba 🙂

    Nina

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.