Virksomhetens viktigste interessenter

En virksomhet kan ha mange interessenter. Det kan være en person eller en organisasjon som har en interesse i din virksomhet. Disse interessentene kan være direkte eller indirekte, sterke eller svake. De vil uansett være påvirket i en eller annen grad ut ifra hvordan din virksomhet klarer seg.

Når vi snakker om direkte interessenter, så snakker vi om ansatte og eiere. Disse har en påvirkning på virksomheten og er beslutningstakere. Når vi snakker om (eksterne) indirekte interessenter så blir det banker, aksjeeiere, myndighetene, media osv. Disse har en interesse i virksomheten men har ingen beslutningskontroll i virksomheten.

For å finne de ulike interessentene til IKEA er det mulig å bruke noe som heter interessent eller vesentlighetsanalyse. Når du bruker en slik analyse er det for å finne ut av hvilke roller de forskjellige interessentene har og hvem de er. Hvem IKEA bør ha et ekstra godt øye til eller for å finne ut av hvor de kan forbedre seg, hvilke områder det kan gjøres diverse endringer på og finne ut av hvilke interessenter som blir påvirket diverse tiltak IKEA gjør.

 Sterke interesserSvake interesser
Mye makt og ressurserBygge nære relasjonerHolde tilfredsstillende relasjoner
Lite makt og ressurserHolde informertFølge opp med minimale ressurser

Stakeholderanalyse. Nygaard (2019) Arne, Grønn Markedsføring

I mine øyne er eiere, ansatte og aksjonærer de som stiller som sterke interessenter. De har en påvirkningskraft hos IKEA som er veldig direkte på virksomheten. Det er veldig viktig at de ansatte er blide og liker seg i jobben, slik at de kan yte maks for virksomheten, slik at den fungerer godt. Eiere har et ansvar om å holde de ansatte fornøyde, slik at de sammen kan dra lasset om å holde IKEA som en mer bærekraftig virksomhet og tenke på miljøet. Alle disse tingene har en sterk og direkte påvirkning på bedriften, som gjør at jeg kvalifiserer dem som en sterk interessent.

Kunder er en annen interessent som også kanskje etter ansatte og eiere har den sterkeste påvirkningskraften på bedriften. Kunder har sett at IKEA er blitt mer bærekraftig og grønn. Og har derfor beveget seg mer over mot det grønne nå, dem også. Det er da viktig for IKEA fortsette med å holde på den bærekraftige planen deres, for å blidgjøre kundene sine, som igjen er det IKEA tjener inn pengene sine på.

For Aksjonærer har også en sterk interesse i virksomheten, med tanke på at mye av økonomien ligger der. De har også derfor en sterk påvirkningskraft for bedriften og det er enda viktigere for dem at IKEA klarer målene sine og holder seg grønne. Det vil gjøre slik at de vil kutte en del kostnader og tjene inn mer penger til bedriften.

FN er en ekstern og svak interessent. De legger føringene for hvordan det skal være mer bærekraftig omkring i verden, men har ingen beslutningskontroll direkte på virksomheten. Derfor anser jeg ikke dem som en sterk interessent.

Kilder:

https://snl.no/interessent_-_prosjekt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *