OKR? Hva er det??

Står bedriften din på stedet hvil? Kommer den seg ikke videre i et marked som stadig endrer seg? Det kan være vanskelig å vokse og navigere seg gjennom i dagens marked. Vi skal i dette innlegget ta for oss et styringssett som flere store bedrifter har tatt for seg for å vokse og bli gigant bedrifter.

Hva er OKR?

Objective key result som det står for, er et styringssett som kan være et verktøy for å hjelpe din bedrift til å vokse. Ved å stille deg selv/bedriften noen enkle spørsmål finner du ut av hvordan du vil gjøre ting fremover med bedriften. Objective: Hva ønsker bedriften å oppnå? Key Result: Hvordan har du tenkt til å oppnå det?

Det er en tankeprosess du og din bedrift må sette deg inn i og jobbe etter. Det vil føre til at dere som bedrift vil jobbe mer målrettet og resultatorientert. Prioriteringene deres vil være fokusrettet mot målene dere har satt for dere. Det er viktig å få med hele bedriften, altså alle ansatte og ledere, på disse målene. Lage strategier for hvordan målene skal kunne nåes og jobbe målrettet mot det. Det vil knytte bedriften sammen og samarbeidet vil bli bedre innad i bedriften.

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?
 • Objective er retningen. Key results er hvordan du skal komme dit.

Gode objectives

Skal du ha gode objectives, må du kunne klare å motivere dine ansatte. De må ville ha noe å jobbe for annet enn lønningen dere får. De må kunne føle på at jobben gir dem giv og at de strever etter noe sammen. Eksempel på gode objectives kan være at man skal skape et bedre arbeidsmiljø og da ha fokus på enkelte ting innad i bedriften. Eller at man sikter mot å være den beste bedriften i sitt marked, ved å gjøre små endringer innad i bedriften.

Eksempler på dårlig objectives, kan være at man forteller ut at salgene skal øke eller at omsetningen skal opp. For arbeiderne har ingen tilknytning til tallene bedriften omsetter for. Og når de ikke har et forhold til det, kan det heller ikke motivere dem.

Key Results:

For å oppnå gode key results må objectivesene være på plass. Key results er hvor du planlegger hvordan du skal oppnå målene med dine objectives. Sette tydelige og klare mål, som også er målbare og lage en strategi for hvordan dere skal kunne nå dem.

Hvorfor bruke OKR?

Man vil bruke OKR fordi det fører til mer engasjement og høyere gjennomføringskraft. Det er 4 fordeler ved å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig. Harvard business review gjorde en undersøkelse hvor de fant ut av at 95% av ansatte ikke vet hva strategien til bedriften egentlig er.
 3. Du får vite hvor alle ligger i forhold til målene deres.
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår. – Inevo2019

Hvordan lykkes med OKR?

For å lykkes med å innføre OKR i en organisasjon, anbefaler erfarne eksperter å begynne i et lite team, f.eks. i en ledergruppe eller i et team med noen som liker å teste ut nye ting og/eller der det er høy grad av tillit. Test ut med dette teamet i et kvartal- se hvordan det går. De fleste ledende ekspertene advarer mot å velge et verktøy i første omgang. Vi er enige! Ikke begynn med verktøyet! – Inevo 2019 – Slik kommer du i gang med OKR

Kilder:

https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management

Én kommentar

 1. Hei Paolos 🙂

  Kult at du skriver om OKR!
  Jeg synes du legger frem systemet på en fin og oversiktlig måte og det virker som du virkelig forstår hva det innebærer og viser til god refleksjon.

  Det er også veldig fint at du åpner opp med en spørrende tittel som vekker oppmerksomhet, husk også at tittelen bør være informativ og lede lesere inn på innlegget ditt.

  Husk også at du skal forholde deg til Chicago manualen når du kildehenviser.

  Bra jobbet 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.